Shoppingtall fra Europa

Detaljomsetningen i eurosonen var opp 1,5 prosent på årsbasis i april, etter en revidert oppgang på 2,0 prosent foregående måned (+1,9), ifølge vår finanskalender.Det var ventet en oppgang på 1,5 prosent.På månedsbasis var detaljomsetningen ned 0,4 prosent i april. Dette var som ventet.Produsentprisene i eurosonen falt 0,3 prosent på månedsbasis i april og steg 2,6 prosent på årsbasis.Det var ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og en oppgang på 3,2 prosent på årsbasis.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også