Ifølge en gjennomgang gjort av  , er 267 meglere tatt for å bryte god meglerskikk fra 2014 til 2018. Det utgjør 42,7 prosent av alle sakene som er klaget inn for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RFE).I 2018 ble det funnet brudd på god meglerskikk i 71 saker, mot 40 saker i 2017. I årene før ble det funnet brudd i 60 saker i 2016, 56 brudd i 2015 og 40 i 2014.Ifølge avisen er den mest vanlige årsaken til fellelse at kjøper er gitt feil eller mangelfulle opplysninger om boligen. Andre brudd på god meglerskikk går på at meglerne ikke har fulgt saksbehandlingsreglene, har brutt budrunderegler, eller har tatt for høye honorarer.Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) betegner de 267 fellelsene som «unntakene», og administrerende direktør Carl O. Geving i NEF forklarer klageøkningen med at boligprisene fikk en knekk våren 2017.– Hvis man ikke er oppe og går på jussen, er det et kjempeproblem. Da er risikoen høy for at det skjer feil. Og det er nok ofte tilfellet i noen av disse sakene. Hvis man setter salgsvolum foran kvalitet, og det ender med klare brudd på god meglerskikk, er det selvfølgelig helt uakseptabelt, sier han til Aftenposten.(©NTB)