Strammer inn på bruk av elsparkesykler

Myndighetene i Paris har sett seg lei på de mange elsparkesyklene som florerer i byen og strammer nå kraftig inn.

I likhet med Oslo har elsparkesykler blitt svært populært i den franske hovedstaden. Ifølge en rapport som ble lagt fram torsdag, finnes det om lag 200.000 elsparkesykler som drives av tolv ulike selskaper i Paris.Elsparkesyklene dukket for første gang opp i byen i fjor, og på grunn av manglende regelverk har det vært fritt fram for nye operatører. Ordfører Anne Hidalgo sier elsparkesyklene befinner seg i en juridisk gråsone.Men etter en strøm av klager og en enda større strøm av skader og nestenulykker, har bystyret og politiet nå innført regler for bruken av de populære framkomstmidlene.Øvre fartsgrense er satt til 20 kilometer i timen, og det skal settes et tak på hvor mange sparkesykler som kan være i byen. I tillegg blir det forbudt å sette fra seg sparkesyklene overalt. Kun på bestemte steder vil det være lov å parkere dem.Ordfører Hidalgo vil også begrense antall operatører til to eller tre for å få bedre kontroll. Den som bruker elsparkesykler på fortau i Paris, risikerer allerede en bot på 135 euro, i overkant av 1.325 kroner. Man kan få en bot på 35 euro for å parkere ulovlig.(©NTB)