Svakt fjorår for Bergens-meglerhus

Fjoråret endte med tap for Norne Securities.

Næringsliv

Det Bergens-baserte meglerhuset Norne Securities fikk i likhet med mange andre meglerhus kjenne på tørken i obligasjons- og corporate finance-markedet mot slutten av fjoråret. Meglerhuset som har ansatte i Norge og Litauen måtte i fjor se omsetningen falle til 51,8 millioner kroner, sammenlignet med 60,1 millioner kroner i 2017. På bunnlinjen endte det med et tap på 1,3 millioner kroner, sammenlignet med et positivt resultat 3,9 millioner kroner i 2017.- Utviklingen i driftsinntekter bærer preg av et år med utfordrende kapitalmarkeder, utsettelser av prosjekter og redusert tilstedeværelse i obligasjonsmarkedet, skriver selskapet i årsberetningen. I 2018 hadde meglerhuset 18,3 millioner kroner i inntekter fra corporate finance-delen, mens inntektene fra obligasjonsmeglingen utgjorde skarve to millioner kroner. Til sammenligning var selskapets inntekter fra de samme virksomhetene henholdsvis 24,1 og 4,2 millioner kroner året før. Innen aksjemegling var inntektene tilnærmet identiske i 2018 og 2017. Ifølge det ferske årsregnskapet hadde selskapet ved utgangen av fjoråret 32,6 årsverk som delte på 21,7 millioner kroner i lønn. Daglig leder Erik Valen kunne godte seg med en lønnspakke på nærmere to millioner kroner. 

norne securities
Nyheter
Næringsliv