USA har gitt Irak dispensasjon til å importere gass fra Iran

USA har forlenget Iraks unntak fra de amerikanske sanksjonene mot Iran med ytterligere tre måneder slik at Irak kan importere strøm og naturgass fra Iran.

Det forteller to irakiske tjenestemenn, på betingelse av anonymitet siden de ikke har tillatelse til å snakke med mediene.Den ene av dem sier at myndighetene i Irak ble orientert om forlengelsen fredag under en telefonsamtale mellom utenriksminister Mike Pompeo og Iraks statsminister Abdel Abdul-Mahdi.Den andre tjenestemannen sier den nye 90-dagersperioden starter 19. juni.Iraks elektrisitetssektor er i dårlig forfatning, og landet er ikke i stand til å produsere nok elektrisitet til å oppfylle etterspørselen, spesielt gjennom de varme sommermånedene.Irak har fått tilsvarende dispensasjoner gjentatte ganger etter at USAs sanksjoner mot Iran trådte i kraft i november.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker