Veksten i eiendomsskatten stanser opp

De samlede eiendomsskatteinntektene til kommunene økte med 4 prosent fra 2017 til 2018.

Det er langt lavere enn hva som har vært tilfellet i perioden 2015-2017, da den årlige økningen i eiendomsskatten varierte mellom 10 og 16 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Hovedårsaken til at veksten i eiendomsskatten fra boliger flater ut, er at det ikke lenger er så mange kommuner som innfører eiendomsskatt på boliger siden de fleste kommunene allerede har slik skatt.I 2019 har 371 av landets 422 kommuner innført eiendomsskatt, og 288 av disse 371 kommunene har eiendomsskatt på boliger.(©NTB)