Vi bruker fly dobbelt så mye som andre europeere

Nordmenn bruker fly til 40 prosent av alle reiser med overnatting. Andelen er mer enn dobbelt så høy som i Europa som helhet.

Næringsliv

Europeere bruker bil til nærmere to tredeler av alle reiser med overnatting, mens fly står for en andel på 17 prosent, viser 2017-tall som ble publisert av EUs statistikkbyrå Eurostat torsdag.Men nordmenn skiller seg ut. Her i landet gjennomføres bare 47 prosent av reisene med bil, men 40 prosent skjer med fly. Bare fire land har høyere flyandel enn Norge: Malta (63 prosent), Kypros (49 prosent), Irland (43 prosent) og Luxembourg (42 prosent).Togandelen i Norge ligger på 5 prosent, mot nesten 11 prosent i Europa som helhet.Europeere gjennomførte i alt 1,3 milliarder reiser med overnatting i 2017. I Norge ble det registrert 23.268 reiser. Nesten tre av fire reiser fant sted i hjemlandet. Halvparten av reisene var ferie, mens drøyt en tredel var besøk hos familie og venner.Statistikken omfatter EUs medlemsland pluss Norge og Sveits.(©NTB)

fly
luftfart
flyreise
flyskam
reise
Nyheter
Næringsliv