950 millioner kortkjøp

Og vi tæpper som aldri før.

Tall fra Nets og Vipps viser at det i juni ble utført 174,2 millioner kortkjøp, ned 0,5 prosent i forhold til juni 2018, ifølge en melding fra Nets fredag.Betalingskortene ble ifølge meldingen brukt til å handle for 58,9 milliarder kroner, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er betalingskortene benyttet 950 millioner ganger, en økning på 3,4 prosent i forhold til samme periode i 2018. Kortene er brukt til å handle for mer enn 309,1 milliarder kroner - 1,4 prosent mer enn i fjor.- Årsaken til at bruken av betalingskort var lavere i juni år enn i fjor skyldes at det i år var både flere søndager i juni og en helligdag mer enn i 2018 siden pinsen inntraff i juni. Tar man høyde for dette er veksten i kortbruken på nivå med øvrige måneder i år. Det er også verd å merke seg at juni i fjor var den måneden med mest kortbruk noensinne, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, i meldingen. I mai tæppet nordmenn nesten 17 millioner ganger med BankAxept-kort, en økning på 17,8 prosent sammenlignet med mai 2019. Det ble tæppet for nesten 3,5 milliarder kroner. Andelen av kontaktløse betalinger i forhold til antall totale BankAxept kjøp økte fra 10,1 prosent til 11,7 prosent.- Selv om det var en nedgang i kortbruk sammenlignet med samme måned i fjor, ser vi en stadig økende bruk av kontaktløs betaling. Dette er et tydelig tegn på at stadig flere ser fordelene ved å tæppe kortet. Vi tror veksten kommer til å fortsette gjennom sommeren, blant annet som følge av at vi er tilstede på en rekke festivaler og arrangementer rundt i Norge, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, i meldingen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker