Aksjesmell for Arne Fredly

Investor Arne Fredly satt på et urealisert tap i Pareto Bank på nesten 30 millioner kroner i ved utgangen av 2018

Som så mange andre ble Fredly felt av en svak avslutning på børsåret 2018. Gjennom investeringsselskapet AF Capital Management hadde Fredly ved årsskiftet drøye 230 millioner kroner plassert i det norske aksjemarkedet. Porteføljen inneholdt selskapene Pareto Bank, Selvaag Bolig, Hegeland Sparebank, Jæren Sparebank, Saga Tankers og Sparebank 1 Buskerud Vestfold. Dette fremgår av selskapets årsregnskap for 2018. Store tapPorteføljen tynges hovedsakelig av selskapene Pareto Bank, Hegeland Sparebank og Saga Tankers. Disse står oppført med et urealisert tap på henholdsvis 29 millioner kroner, 4,1 millioner kroner og 2,6 millioner kroner. Videre reduseres selskapets årsresultat kraftig, fra tidligere ni millioner kroner i 2017 til minus 28,5 millioner kroner i 2018. Reduksjonen i årsresultatet er forårsaket av en markant nedgang i finansposter, der verdireduksjon av markedsbaserte omløpsmidler står oppført med lite hyggelige 36 millioner. Egenkapitalen reduseresOver til balansen reduseres selskapets egenkapital med nesten 30 millioner kroner, fra tidligere 66 millioner kroner til 37 millioner kroner i 2018. Gjelden øker kraftig, og står oppført med 219 millioner kroner, mot 133 millioner kroner året før. Fredly står selv for lånet, og har i den forbindelse lånt selskapet 219 millioner kroner til etablering og videre drift. AF Capital Management består kun av norskregistrerte aksjeinvesteringer, og øvrige investeringer fremgår derfor ikke i årsregnskapet. Hunter GroupAv øvrige investeringer som er verdt å nevne sitter Fredly med en eierandel på 27 prosent i børsnoterte Hunter Group, og er med det selskapets største aksjonær. Hunter Group har totalt åtte skip under bestilling, alle med skrubbere installert. Selskapet og Fredly er dermed godt posisjonert mot å høste fruktene fra de nye IMO 2020 reguleringene som trer i kraft 1. januar. Skipene forventes levert i tidsrommet Q3 2019 og Q3 2020, ifølge Hunter Groups hjemmeside.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker