All-time high for norsk sjømateksport

Næringsliv

I juni ble det eksportert 163.000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner. Det var en volumnedgang på 19 prosent, mens verdien var på samme nivå som i juni 2018.I første halvår var det også volumnedgang, mens verdien økte kraftig. Første halvårNorge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 51,2 milliarder kroner i første halvår 2019. Det var en volumnedgang på 13 prosent og en verdivekst på 7 prosent eller 3,1 milliarder kroner målt mot første halvår i fjor, ifølge Norges sjåmatråd.Norge har aldri før eksportert sjømat for så store verdier i et halvår og norsk laks stod for omtrent to tredjedeler av verdiveksten. Og det var en fin verdiøkning blant annet i skalldyreksporten, heter det.Volumnedgangen sett opp mot samme periode i fjor skyldes i all hovedsak redusert eksport av kolmule og manglende loddekvote.- Summen av dette er et rekordsterkt halvår for norsk sjømateksport, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.Mer laksNorge eksporterte 506.000 tonn laks for 34,6 milliarder kroner i første halvår. Det var en økning på 5 prosent målt i volum, mens verdien økte med 2,1 milliarder kroner, tilsvarende 6 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i første halvår 2019, melder sjømatrådet.- Det har vært en sterkere produksjonsvekst av laks i første halvår enn det som var forventet ved starten av året. Samtidig har vi hatt en etterspørselsvekst, spesielt fra EU og Asia. Etterspørselsveksten, sammen med en svak krone, forklarer dermed hvorfor vi også har hatt en verdivekst, samtidig som volumene har økt, sier Gangsø.Hele rapporten for første halvår

sjømateksport
Nyheter
Næringsliv