Bedring å spore for Viking Fotball

Til tross for mye sportslig jubel i 2018, legger høylytt økonomisk jubel vente på seg

Næringsliv

Viking Fotball AS har bedret årsresultatet noe fra tidligere minus 9,9 millioner kroner i 2017 til minus 9,4 millioner kroner i 2018, dette til tross for at klubben tilbrakte 2018 i OBOS-ligaen der inntektene er betydelig lavere.Inntektsreduksjonen beløp seg til 10,2 millioner kroner, fra tidligere 82,5 millioner kroner i 2017 til 72,3 millioner kroner i 2018. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert inntekt fra spillersalg, samt lavere mediainntekter. Dette fremgår av klubbens konsernregnskap. Streng kostnadskontrollEn bedring i årsresultatet på tross av en markant reduksjon i topplinjen på 10,2 millioner kroner tyder på sterk kostnadskontroll gjennom 2018. Videre heter det i årsberetningen at klubben forventer økte inntekter i 2019, men understreker at streng kostnadskontroll må opprettholdes. Optimisme både sportslig og økonomisk“En meget sterk avslutning på sesongen i 2018 som resulterte i direkte opprykk fra OBOS-ligaen gir en viss grad av selvtillit i årets sesong”, heter det i klubbens årsberetning for 2018. Reduksjonen i kostnader skyldes hovedsakelig kutt i lønnskostnader. “Generelt er markedssituasjonen i regionen bedre enn på flere år og interessen for Viking oppleves også som sterkere enn på lenge”, heter det videre i selskapets årsberetning. Det er også verdt å nevne at Viking per dags dato ligger som nummer seks i årets Eliteserie, noe som lover godt med tanke på å oppnå klubbens målsetning, som er å etablere seg i Eliteserien. 

sport
fotball
Nyheter
Næringsliv