Den nakne sannhet om Hagens pengesluk

Stein Erik Hagen gir seg ikke selv om pengene renner ut.

Næringsliv

Gjennom sitt holdingselskap Canica AS, eier Stein Erik Hagen alle aksjene i The Well. I 2018 kunne Hagen og The Well glede seg over inntektsvekst på 2,42 prosent til 81,2 millioner kroner, mot 79,28 millioner kroner i 2017.Til tross for inntektsvekst endte driftsresultatet på minus 38,12 millioner kroner i 2018, mot minus 35,36 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer et fall på 7,8 prosent.RentesmellFinanskostnadene endte i 2018 på 520.654 kroner, mot 14.009 kroner i 2017. Det er rentekostnader på 503.682 kroner som i 2018 tynger finanskostnadene. Året før var rentekostnadene på hele 386 kroner.Finansinntektene endte på 43.302 kroner i 2018, mot 364.837 kroner i 2017.Netto finansresultat endte på minus 477.351 kroner i 2018, mot 350.818 kroner i pluss året før.PengeslukÅrsresultatet endte på minus 38,6 millioner kroner i 2018, mot minus 35 millioner kroner i 2017, en nedgang på 10,29 prosent.Spaet har aldri levert positivt resultat siden det var stiftet i 2014.Akkumulert over alle årene har Hagen til sammen tapt omtrent 124,6 millioner kronerKostnadstungAv driftskostnader på 119,32 millioner kroner i 2018 er lønnskostnadene totalt på 44,86 millioner kroner. Fordelt på 89 årsverk, er gjennomsnittslønnen grovt regnet på omtrent 425.000 kroner. Daglig leder stikker av med omtrent to millioner kroner i sekken. Leiekostnadene var på 16,24 millioner kronerOpp og ned for egenkapitalenI 2018 var egenkapitalen på 15,65 millioner kroner, mot 12,24 millioner i 2017. Med et årsresultat på minus 35 millioner kroner, måtte Hagen spytte inn 42 millioner kroner i selskapet for å holde hodet over vann. Av den innskutte egenkapitalen er 500.000 forhøyelse av aksjekapitalen, mens 41,5 millioner er overkurs. 

stein erik hagen
Nyheter
Næringsliv