Fastlands-BNP opp 0,7 prosent

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastland-Norge var opp 0,7 prosent i perioden mars 2019 til mai 2019, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.Det viser månedlig nasjonalregnskapstall, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Bruttoproduktet i fastlandsøkonomien steg med 0,3 prosent i mai fra måneden før.Utviklingen i tjenestenæringen var sentral i veksten i BNP Fastlands-Norge.– Veksten er bredt sammensatt, men forretningsmessig tjenesteyting og teknisk konsulentvirksomhet bidro spesielt. Også annen vareproduksjon, som består av primærnæringene, elektrisitetsproduksjon og bygg og anlegg, hadde en tremånedersvekst på 0,8 prosent, skriver SSB.I tillegg bidro bygg og anlegg, samt fiske og fiskeoppdrett. Elektrisitetsproduksjon trakk ned veksten.Husholdningens konsum steg med 0,8 prosent i perioden mars-mai, sammenlignet med desember-februar. Varekonsumet økte mest, med en vekst på 1,2 prosent – trukket opp av spesielt transportmidler og møbler.Landets samlede eksport økte svakt i forrige tremånedersperiode, mens eksporten av tradisjonelle varer falt med 2 prosent. Den samlede importen økte med 1,6 prosent, mens import av tradisjonelle varer steg med 0,9 prosent.- Det er for mye støy i de månedlige produksjonstallene til at vi legger mye vekt på de, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.Onsdag blir de nyeste tallene fra konsumprisindeksen publisert, og Bruce legger til at de vil vektlegge disse for å få et bilde på den norske økonomien.- For synet på økonomien og Norges Bank vil vi legge mer vekt på tallet for privat forbruk som vi regner med indikerer at veksten i forbruket er på vei opp, sier Bruce.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker