Flere flyr Ryanair

Passasjerveksten til Ryanair har økt.

Næringsliv

Ryanair hadde en økning i passasjertrafikken på 13 prosent i juni 2019 på årsbasis, melder selskapet.Selskapet fløy totalt rundt 14,2 millioner passasjer i måneden, mot 12,6 millioner passasjerer i fjor.Laudamotion hadde 0,6 millioner passasjerer i måneden.Ekskludert Laudamotion hadde Ryanair en økning i passasjertrafikken på åtte prosent, eller 13,6 millioner passasjerer.Kabinfaktoren var på 97 prosent i perioden. Laudas kabinfaktor var 96 prosent i perioden.

ryanair
passasjertrafikken
passasjervekst
Nyheter
Næringsliv