FNI-indeksen: vekst over trend

Lønn og bonuser trekker indeksen oppover.

Næringsliv

FNI-indeksen (FNI), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er oppdatert med nye tall til og med 30. juni 2019, ifølge en melding fra Retriever fredag.Som i mai, ligger FNI-indeksen også i juni rett over sitt historiske gjennomsnitt. Det betyr at norsk økonomi fortsatt utvikler seg litt over trend.Fallet i indeksen rundt årsskiftet ser dermed ut til å ha vært forbigående. "Det kan virke som om nedgangen på starten av året var drevet av usikkerheten rundt utlandet og aksjemarkedet, men at denne usikkerheten har avtatt. Nyhetstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er også i tråd med dette. Som i mai bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og resultater positivt. Nytt i juni er at lønn og bonuser nå også bidrar positivt til å trekke indeksen oppover. De tre viktigste temaene som trekker ned FNI-indeksen er IT-teknologi, varehandel og turisme", heter det i meldingen.

norsk økonomi
hilde c. bjørnland
espen viskjer
retriever norge
fni
fni-indeksen
makroøkonomi
Nyheter
Næringsliv