Halvering i resultatet for resort

Resultatveksten fra 2013 ble brutt i 2018.

Næringsliv

I 2018 omsatte Beitostølen Resort AS for 106,41 millioner kroner, mot 105,97 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer en marginal oppgang på 0,4 prosent. Til sammenligning var oppgangen fra 2016 til 2017 på 13,7 prosent.Driftsresultatet endte på 9,3 millioner kroner i 2018, mot 11,97 millioner kroner i 2017.Fall i resultatetFra 2013 til  2017 har Beitostølen Resort AS kunne glede seg over en resultatvekst fra år til år. Derimot ble denne veksten brutt i 2018 når selskapet satt igjen med et resultat etter skatt på 3,89 millioner kroner, sammenlignet med 7,80 millioner kroner i 2017. Dette er halvering i resultatet. Resultatet før skatt var i 2018 på 5,76 millioner kroner mot 9,82 millioner kroner i 2017. Noe av årsaken til dette er høyere lønnskostnader, som i 2018 var 5,07 millioner kroner høyere enn 2017.Høy giringI 2018 hadde selskapet en egenkapitalandel på 19,8 prosent, mot 8,9 prosent i 2013, drevet av positive resultater siden 2014. Totalt er det akkumulerte resultatet siden 2014 omtrent 19,96 millioner kroner. Til tross for en høyere egenkapitalandel har gjelden i 2018 økt til 175,15 millioner kroner, fra 43,49 millioner kroner i 2013. 

beitostølen
Nyheter
Næringsliv