Hva kan et rentekutt bety nå?

Slik gikk det med aksjer i de ni syklusene med rentekutt i USA de siste 50 årene.  Hvordan kan det gå denne gangen - hvis FED begynner å kutte? Blir det for eksempel som i 1995 og 1998? Eller blir det som i 2001 og 2007? Og det har vist seg å slå forskjellig ut om kuttet er 25 basispunkter eller mindre, eller på hele 50 basispunkter.