Industriproduksjonen stiger

Næringsliv

Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen steg 0,3 prosent fra april til mai.Konsensus pekte i forkant mot 0,8 prosent nedgang på månedsbasis.Næringer som bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og -installasjon bidrog i positiv retning, mens kjemiske råvarer opplevde et kraftig fall.OljeplattformerI perioden mars-mai 2019 steg industriproduksjonen 0,8 prosent, sammenlignet med 3-månedersperioden før.Det var særlig høy aktivitet innenfor bygging av skip og oljeplattformer, med en vekst på hele 7,8 prosent.Veksten henger særlig sammen med høy aktivitet blant produsenter av oljeplattformer. I tillegg bidro næringsgruppen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri positivt.Mat trekker nedPå den andre siden bidro næringsmiddelindustrien og kjemiske råvarer til å trekke den samlede industriproduksjonen i motsatt retning, ned hhv. 1,3 og 4,3 prosent.Fallet i næringsmiddel skyldes blanet annet lavere makrell- og loddekvoter, mens fallet i kjemiske råvarer kan knyttes til driftsstanser for vedlikehold.Les mer her.

ssb
industriproduksjon
Nyheter
Næringsliv