Kjerneinflasjon under forventningene

Samlet inflasjon (KPI) var opp 1,9 prosent på årsbasis og opp 0,1 prosent på månedsbasis mai-juni 2019, skriver Statistisk sentralbyrå.- Den største bidragsyteren til oppgangen var passasjertransport med fly, som viste en prisøkning på 16,9 prosent fra mai til juni. I tillegg bidro økte priser på matvarer og overnattingstjenester til oppgangen, skriver SSB på deres sider.- Oppgangen i KPI ble dempet av prisnedganger på strøm og klær. Elektrisitet inkludert nettleie var den største bidragsyteren til å dempe månedsveksten, med en prisnedgang på 7,7 prosent fra mai til juni, opplyses det videre.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som justerer konsumprisindeksen for avgiftsendringer og uten energivarer, endte opp 2,3 prosent på årsbasis i juni 2019, og opp 0,4 prosent på månedsbasis.Ifølge TDN Direkt var kjerneinflasjonen ventet å stige med 2,4 prosent, mens samlet inflasjon var ventet å stige med 2,0 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker