Lakseselskap må betale kjempeerstatning til 45 arbeidere

45 arbeidere får tilkjent flere hundre tusen kroner hver i erstatning for tapt inntekt og oppreisningserstatning etter å ha tatt Sund Laksepakkeri til retten.

Næringsliv

Lederne i laksepakkeriet på Sotra stiftet et nytt selskap på samme sted med samme kunder etter at de gikk konkurs. Men kun arbeiderne som ikke var organiserte i fagforeninger, fikk jobb i den nye virksomheten.De 45 arbeiderne følte seg diskriminert og stevnet laksepakkeriet for retten.Arbeiderne krevde fast jobb, erstatning for tapt lønn og oppreising for diskriminering. I den enstemmige dommen i saken mot Sund Laksepakkeri og Sund Laks, som falt fredag formiddag, har arbeiderne fått fullt medhold, skriver IntraFish.– Fagbevegelsen har fått fullt medhold i at motparten har brutt fortrinnsrett ved ansettelse etter konkurs, samt diskrimineringsforbudet mot fagorganiserte arbeidere, sier LO-advokat Fredrik Taarvig Wildhagen, som har ført saken sammen med kollega Edvard Bakke på vegne av de 45 fagorganiserte arbeiderne og Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).Til sammen er laksepakkeriet dømt å betale nesten 20 millioner i kroner i erstatning til de 45 arbeiderne, ifølge dommen. I tillegg er arbeiderne tilkjent mellom 200-300.000 kroner i erstatning, samt at den tidligere arbeidsgiveren må i tillegg betale alle sakskostnader, skriver NRK.Erstatning til fiskeoppdrettere etter algeoppblomstringNær 8,2 millioner laks er døde som følge av «dødsalgene» i Nordland og Troms. Det har ført til tap på flere hundre millioner kroner for de rammede oppdrettsselskapene.Nå lar fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) lakseoppdrettere øke produksjonen over de neste fem årene.- Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier fiskeriministeren i en pressemelding.I dag har oppdretterne en maksgrense for hvor mye fisk de kan ha i merdene. Nå kan imidlertid de rammede, basert på dokumentert tap i tonn, øke produksjonen slik at de kan ta igjen inntil 60 prosent av tapet.- Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.Ifølge Fiskeridirektoratet førte algeoppblomstringen til at 4,2 millioner laks døde i Nordland, og 4 millioner i Troms. Til sammen gikk 13.432 tonn tapt. Det tilsvarer en markedsverdi på drøyt 800 millioner kroner, skriver E24.(©NTB)

laks
erstatning
Nyheter
Næringsliv