Ledigheten i Europa faller - laveste siden 2008

Næringsliv

Arbeidsledigheten i eurosonen endte på 7,5 prosent i mai.Det er den laveste arbeidsledigheten siden juli 2008.Ifølge en sammenstilling utført av Reuters var det på forhånd ventet en ledighet på 7,6 prosent.April-tallene viste en ledighet på 7,6 prosent.

eurosonen
arbeidsledighet
Nyheter
Næringsliv
Makro