Mattilsynet legger ned flere kontorer

Mattilsynet har lagt ned ni kontorer de siste årene. Nå planlegger tilsynet å legge ned flere.

Hensikten med omorganiseringen er å spare penger for å kunne følge opp budsjettkutt og effektiviseringskrav fra regjeringen, skriver Nationen.De siste årene har tilsynets kontorer i både Kautokeino, Kolvereid og Voss blitt lagt ned. I tillegg har en rekke andre kontorer blitt slått sammen med andre, blant annet i Kristiansund, Drammen og Ringsaker.- Mange av kontraktene som er i ferd med å utløpe, er gamle, og leieprisen på disse er svært varierende. Etter at de ble inngått, har dessuten leieprisene rundt omkring i landet utviklet seg svært ulikt. Mange steder er det veldig begrenset hvor mange utleieobjekter som er tilgjengelig i markedet, og leieprisen vi ender opp med vil avhenge sterkt av dette, opplyser tilsynet til avisa.I Mattilsynets årsrapport for fjoråret fremgår det at det nå vurderes å gjennomføre ytterligere sammenslåinger allerede til høsten.- Vi planlegger å utarbeide en policy for fremtidig kontorstruktur i Mattilsynet med et langsiktig perspektiv. Dette arbeidet var satt på vent i påvente av Mattilsynets nye strategi. Nå er den vedtatt, og vi starter arbeidet med policy for kontorstrukturen til høsten. På bakgrunn av denne vil det være aktuelt å vurdere ytterligere sammenslåinger eller endring av kontorsteder i Mattilsynet, opplyser tilsynet.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker