“Morgendagens ledere” bidrar til nærmest halvert driftsresultat

Mindre inntekter fra BI-studenter ga dårligere driftsresultat.

I 2018 kunne Handelshøyskolen BI glede seg over marginal inntektsvekst til 1,576 milliarder kroner, mot 1,569 milliarder kroner i 2017. Til tross for inntektsvekst endte driftsresultatet ned til 74,08 millioner kroner i 2018, mot 123,58 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer nærmest en halvering.“Driftsresultatet ble redusert fra 123,6 millioner kroner i 2017 til 74,1 i 2018. Hovedårsaken er begrenset inntektsvekst, samtidig som en stor del av kostnadene er bundet opp i lønn- og personalkostnader og kontrakter som er gjenstand for regulering.”, heter det i årsrapporten.Høyere statstilskuddAv inntektene på 1,576 milliarder kroner i 2018, kommer 1,17 milliarder kroner fra undervisningsinntekter, mot 1,19 milliarder kroner året før.Statstilskudd står i 2018 for 325,19 millioner av de totale inntektene, mot 302,95 millioner kroner året før. Dette er en oppgang på 7,34 prosent.KostnadstungAv driftskostnader på 1,5 milliarder kroner i 2018 er lønnskostnadene totalt på 920,56 millioner kroner. Fordelt på 787 årsverk, er gjennomsnittslønnen grovt regnet på omtrent 1,17 millioner kroner. Daglig leder (rektor) stikker av med 2,45 millioner kroner, mens totale styrehonorarer er på hele en million kroner.Husleie og forvaltningskostnader endte på 138,14 millioner kroner i 2018, mot 123,9 millioner kroner året før.Fall i bunnlinjenResultat før skatt endte på 51,74 millioner kroner i 2018, mot 65,32 millioner kroner i 2017, en nedgang på 20,79 prosentI 2018 ble resultatet etter skatt 51,16 millioner kroner, mot 65,14 millioner kroner i 2017.