Nå shopper vi mindre

Publisert 30. juli 2019 kl. 08.01
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.44
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 268 ord
Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 0,4 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,5 prosent.Dette skjer etter en nedgang på 1,4 prosent fra april til mai.Ifølge SSB viser den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen nå en stigning siden slutten av 2018, og ligger nå på omtrent samme nivå som det foreløpige toppunktet rundt sommeren samme år.«Nedgangen i det sesongjusterte volumet for juni ble spesielt drevet av redusert salg av dagligvarer. Ifølge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer opp med 0,8 prosent fra mai til juni, noe som kan ha bidratt til lavere omsetningsvolum. Møbelbutikker bidro også til nedgangen. Netthandel viste derimot en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni, og bidro dermed til å dempe nedgangen», heter det i meldingen.VarekonsumHusholdningenes varekonsum steg 1,1 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall.Ifølge SSB skyldes veksten hovedsakelig økning i bilkjøpene, og kjøp av biler og drivstoff steg i perioden 6,0 prosent.«Dette må ses i sammenheng med lavere antall førstegangsregistrerte kjøretøy de to foregående månedene, sammenlignet med svært høye tall månedene før», skriver SSB.Kjøp av mat- og drikkevarer var uendret fra mai til juni, mens konsumet av «andre varer» økte 0,4 prosent, mye takket være høyt salg av blomster og planter. Konsumet av elektrisitet og brensel var litt lavere i juni enn i mai.«Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning», heter det i meldingen.