Næringslivsleder dømt til fem års fengsel for korrupsjon

En næringslivsleder er i Asker og Bærum tingrett dømt til fem års fengsel for å ha mottatt over 28 millioner kroner i bestikkelser.

Næringsliv

Fredrik Engen var ansvarlig for innkjøp i Unil, som håndterer Norgesgruppens merkevarer. I en periode på tolv år – fra 2006 til 2018 – mottok ham betalinger fra to agenter i Kina og Hongkong tilsvarende 28,2 millioner norske kroner.Betalingene hadde sammenheng med hans stilling i firmaet og hans muligheter til å innvirke på selskapets innkjøp gjennom de aktuelle agentene, heter det i dommen.Betalingene ble holdt skjult for arbeidsgiveren.Saken omfatter også hvitvasking av store summer ved å kjøpe biler og båter i Tyskland som mannen fikk innført til Norge.Engen ga en uforbeholden tilståelse i retten, og saken ble ført som en tilståelsessak.Asker og Bærum tingrett kommer fram til at forholdene i saken kvalifiserer til en straff på omtrent åtte års fengsel. Mannen får imidlertid vesentlig reduksjon i straffen som følge av sin uforbeholdne tilståelse.– Han tok selv kontakt med Økokrim for å melde seg, har forklart seg inngående om sine handlinger og har i vesentlig grad bidratt til sakens opplysning ved å gi tilgang til kontoutskrifter og korrespondanse, heter det i dommen.(©NTB)

korrupsjon
Nyheter
Næringsliv