Nærmest halvering i resultatet for bygg-gigant

Kostnader tynger resultatet.

I 2018 kunne Byggmax glede seg over inntekter på 4,49 milliarder kroner, mot 4,5 milliarder kroner i 2017. Til tross for en marginal inntektsvekst endte driftsresultatet ned til 113,55 millioner kroner i 2018, mot 192,45 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer et fall på omtrent 41 prosent.KostnadstungDriftskostnadene endte på 4,38 milliarder kroner i 2018, mot 4,31 milliarder kroner i 2017. Den aller største driftskostnaden er varekostnad, som i 2018 ble 3,11 millioner kroner. Til sammenligning var varekostnaden i 2017 på 3,09 millioner kroner.ValutasmellSelskapet gikk på en valutasmell i 2018. 12,91 millioner kroner av totale finanskostnader på 15,51 millioner kroner skyldtes valutakursdifferanser. Resterende kostnader på 2,6 millioner kroner kommer av renter. Til sammenligning var kostnader som en følge av valutakursdifferanser i 2017 på 2,38 millioner kroner av totale finanskostnader på 4,21 millioner kroner. Rentekostnaden var da på 1,83 millioner kroner.Finansinntektene beløp seg til 2,93 kroner i 2018, mot 4,86 millioner kroner i 2017.Tallene førte til at netto finansresultat i 2018 endte i minus 12,58 millioner kroner, mot 654.000 kroner i pluss året før.Enormt fall i bunnlinjenResultat før skatt endte på 100,98 millioner kroner i 2018, mot 193,11 millioner kroner i 2017.I 2018 ble resultatet etter skatt 73,21 millioner kroner, mot 129,46 millioner kroner i 2017. Det tilsvarer en nedgang på hele 43,45 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker