Nøkkeltall fra Storbritannia overrasker

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel, inklusive drivstoff, var opp 1,0 prosent i juni på månedsbasis og opp 3,8 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender.Det var ventet at detaljomsetningen, inklusive drivstoff, ville være ned 0,2 prosent på månedsbasis, og opp 2,3 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.Eksklusive drivstoff steg detaljhandelen med 0,9 prosent på månedsbasis og og 3,6 prosent.Her var forventningen et fall på 0,3 på månedsbasis og en oppgang på 2,6 prosent på årsbasis.