Norge har høyest vekst i bilsalget i hele Vest-Europa

Bilsalget faller i de fleste markedene i Vest-Europa. I Norge går det motsatt vei. Vi har høyeste vekst av alle med en økning i første halvår på 1,9 prosent.

Norge er ett av fire land som går mot strømmen, viser nye tall fra analyseselskapet LMC Automotive ifølge Motor.I Norge er det registrert 78.209 nye biler i årets første måneder. Over to tredjedeler av disse er elektrifisert.For Vest-Europa samlet er det et fall første halvår på 3,5 prosent, og det er ventet ytterligere nedgang de kommende månedene.Fallet i juni var 8,5 prosent mot samme måned i 2018.I Danmark, Luxembourg, Hellas og Tyskland har det vært en svak salgsvekst. I de fleste landene har salget imidlertid gått ned.Salgstallene i juli og august måles mot relativt sterke fjorårstall, fordi bilsalget økte i forkant av de nye WLTP-reglene som bli innført 1. september.WLTP er en ny testmetode for å typegodkjenne biler for det europeiske markedet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker