Røkke-stiftelse ga toppleder superlønn

Større inntekter, men lavere utbetalinger i stipend for utdanning-stiftelsen.

Det enorme selskapsnavnet Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes Allmennyttige Stiftelse For Utdanning er for første gang i pluss siden det beskjedne årsresultatet på 29.000 kroner i 2015.InntektsvekstSum inntekter endte på 27,55 millioner kroner i 2018, mot 21,34 millioner kroner i 2017. Inntektsveksten tilsvarer en oppgang på 29,1 prosent.Av inntektene i 2018 beløper en million seg fra salg av navnerettighet, 3,75 millioner fra gaver fra Aker ASA og 22,8 millioner fra tilførte midler fra The Resource Group TRG AS.“Stiftelsen betaler Aker ASA for husleie, regnskap og IT-tjenester ihht. markedsbetingelser, og fakturerer Aker ASA for profilering av Aker-navnet gjennom at stiftelsen profileres som “Aker Scholarship”. I tillegg har stiftelsen i 2018 mottatt gave fra Aker ASA på 3,75 millioner kroner”, skrives det i årsrapporten.“Stiftelsen mottok 50 millioner kroner fra The Resource Group TRG AS (TRG AS) i 2015 som ble bokført som grunnkapital/innskutt egenkapital. Senere bidrag fra TRG AS føres som inntekt i stiftelsens resultat”, opplyses det videreLavere stipend-utbetalingDriftskostnadene var totalt på 28,43 millioner kroner i 2018, mot 31,27 millioner kroner i 2017.Av driftskostnadene i 2018 var “bare” 23,33 millioner kroner utbetaling av stipend og endring i avsetning til stipend. Lønnskostnadene var på 4,1 millioner kroner, fordelt på to fulltidsansatte og en deltidsansatt. Til sammenligning var utbetaling av stipend og endring i avsetning til stipend 26,58 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer et fall på 12,22 prosent i utbetaling av stipend.Daglig leder stikker av med lønn på 2,39 millioner kroner.Andre driftskostnader endte på omtrent en million kroner.Driftsresultatet endte da i minus 883.940 kroner i 2018, mot minus 9,93 millioner kroner i 2017.I 2018 var sum fnansinntekter to millioner kroner, og finanskostnadene 39.451 kroner. Tilsvarende tall i 2017 var på henholdsvis 1,92 millioner kroner og 388.708 kroner.Dette resulterte i et netto finansresultat på 1,97 millioner kroner i 2018, mot 1,53 millioner kroner i 2017.Årsresultat i plussÅrsresultatet endte i 2018 på 1,08 millioner kroner, mot minus 8,39 millioner kroner i 2017. Selskapet betaler ikke skatt.Det er kombinasjonen av bedre driftsresultat og netto finansresultat, som sender selskapet i pluss.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker