Santander får bot fra Finanstilsynet

Må bla opp ni millioner kroner. 

Næringsliv

Finanstilsynet ilegger Santander Cosnumer Bank et overtredelsesgebyr på ni millioner kroner etter hvitvaskingsloven, fremkommer det i et brev fra Finanstilsynet 28. juni. Finanstilsynet ble den 12. desember 2018 varslet av banken selv om avvik i den elektroniske transaksjonsovervåkningen hos Santander Consumer Bank. I den etterfølgende korrespondansen, og i møtet med banken, fremkom det detaljer tilknyttet denne, samt ytterligere avvik som utgjør brudd på lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.Systemet hvor avviket oppsto, benyttes til salgsfinansiering i Norge og omfatter betalingskort kundene kan få utstedt etter opprettelse av kredittavtale i forbindelse med varekjøp, i tillegg til fakturaløsning, opplyses det. Til sammen har omkring 1,6 millioner transaksjoner ikke blitt kontrollert i henhold til hvitvaskingsloven, og omfatter 303.415 kunder.- Finanstilsynet finner at overtredelsene av hvitvaskingsloven er av en art og et omfang som gir grunnlag for at Santander Consumer Bank AS ilegges et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven § 49, på 9 millioner kroner, heter det i brevet.Finanstilsynet sendte forhåndsvarsel til Santander Consumer Bank 13. mai i år og fikk tilsvar fra banken tidlig i juni. Banken mener at lovbruddet ikke bør sanksjoneres med overtredelsesgebyr, og at det varslede overtredelsesgebyret i alle tilfeller er satt for høyt.

santander
finanstilsynet
Nyheter
Næringsliv