Sitter på verdier for over 85 milliarder

Boligimperiet Fredensborg har levert 15 milliarder i resultat før skatt siste fire år, inkludert store oppjusteringer av eiendomsverdier.

(Finansavisen): Fra den spede starten med kjøpet av en bygård i 1994, har Fredensborg utviklet seg til en milliardmaskin. Størsteparten av verdiene ligger i selskapet Heimstaden AB, hvor Ivar Tollefsen eier 86 prosent og kontrollerer over 98 prosent av stemmene.Det svenske selskapet har hatt ekstrem vekst siste årene og eier nå over 40.000 utleieboliger i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland.Heimstaden fikk over 1 milliard svenske kroner i leieinntekter i første kvartal i år - det er like mye som selskapet hadde i hele 2016.Markedsverdien av boligene var 83 milliarder svenske kroner ved utgangen av første kvartal i år, og bare på ett år har porteføljen økt med 28 milliarder.Heimstaden hadde ved utgangen av første kvartal en rentebærende gjeld på 51 milliarder svenske kroner.BoligbyggingFredensborg eier i tillegg en rekke andre selskaper.Bant annet eier Tollefsen Fredensborg Bolig 50/50 sammen med Tollef Svenkerud - et selskap som ble etablert i fjor og som har som mål å bli en av Norges største boligutviklere.Med de siste tomtekjøpene har selskapet nå 5.000 boliger under utvikling. I fjor solgte selskapet boliger for nærmere en milliard kroner og i år planlegger selskapet å legge ut 650 boliger for salg til en samlet verdi på rundt tre milliarder kroner.Tollefsen satser også på utvikling av fritidsboliger og utvikling av destinasjonene Geilo, Kragerø, Turufjell (Flå) og Norefjell .Store oppskrivningerFredensborg har selskapet gjennom Fredensborg Fritid (eies 85 prosent) en tomtebank på cirka 7.000 fritidsboliger, i tillegg til alpinanlegg, hoteller, restauranter, båthavner m.m.Fredensborg fikk i fjor driftsinntekter på nærmere 3,5 milliarder kroner, en økning på over 700 millioner kroner fra året før.Resultatet før skatt endte på cirka 3,6 milliarder kroner, etter oppskrivninger av eiendomsverdiene på nærmere 2,7 milliarder. De siste fire årene er de samlede oppskrivningene i Fredensborg på 12–13 milliarder kroner.Fredensborg har en samlet gjeld ved årsskiftet på 50 milliarder kroner og en bokført egenkapital på 40 prosent.Det har ikke lykkes Finansavisen å få kommentarer fra Ivar Tollefsen fredag, men i årsmeldingen skriver Tollefsen og resten av styret i Fredensborg at markedet for boligeiendom i Norge, Sverige og Danmark viser god etterspørsel og at styret legger til grunn en lignende utvikling de kommende årene.- Veksten skal fortsetteDa det ble kjent i februar i år at tidligere Entrasjef Arve Regland i sommer begynner som finansdirektør i Fredensborg, skrev Ivar Tollefsen i en epost til Finansavisen at Fredensborg og Heimstaden skal fortsette å vokse.- I takt med at Fredensborg vokser, særlig gjennom Heimstaden, som er på vei mot 100 milliarder i balanse, men også med Fredensborg Bolig, Fredensborg Fritid og Utleiemegleren som betydelige virksomheter, har vi en god stund vært på jakt etter en finansdirektør for konsernet. Oppgaven blir ikke bare å samordne de andre selskapenes finansfunksjoner, men også å være aktivt engasjert i forretningsutvikling og i kapitalmarkedene, skrev Tollefsen.