Stor lakserømming i Tosenfjorden i Nordland

Brøt seg ut av Sinkaberg-Hansen-anlegg.

Mer enn 49.000 laks har rømt fra et anlegg i Tosenfjorden i Bindal kommune i Nordland. Så langt er det rapportert om at 418 fisk er fanget inn igjen.Oppdrettslaksen stammer fra anlegget til Sinkaberg-Hansen AS i Oksbåsen, opplyser Fiskeridirektoratet.Melding om rømningen kom mandag morgen, og tirsdag ble det gjennomført tilsyn ved anlegget. Oppdrettsselskapet er nå pålagt å drive gjenfangst av fisken utenfor de påkrevde 500 meterne fra anlegget, og det er iverksatt gjenfangst i sjøen og i vassdrag i regionen.Den aktuelle fisken har en snittvekt på rundt 2,6 kilo.(©NTB)