Styret innrømmer: bekymret over høye pensjonskostnader

Danser seg inn til resultatfall, til tross for en økning i offentlig tilskudd på 12,7 millioner kroner.

Næringsliv

Den Norske Opera & Ballett omsatte i 2018 for 782,89 millioner kroner, mot 782,62 millioner kroner i 2017, en marginal økning. Til tross for omtrent like inntekter endte driftsresultatet på 1,52 millioner kroner i 2018, mot åtte millioner kroner i 2017.Mørk billettlukeAv omsetningen var det offentlige tilskuddet i 2018 på 625,06 millioner kroner, mot 612,32 millioner kroner i 2017.Billettsalget falt i 2018 til 92,31 millioner kroner, mot 99,98 millioner kroner i 2017. Det tilsvarer et fall på 7,67 prosent.“Nedgangen skriver seg hovedsakelig fra reduserte billettinntekter som følge av lavere salg, og nedgang i inntekter fra sponsorer og samarbeidspartnere”, skriver selskapet i årsrapporten.86,9 prosent resultatfallÅrsresultatet ble 0,99 millioner kroner i 2018, mot 7,56 millioner kroner i 2017. Den Norske Opera & Ballett betaler ikke skatt. Fallet i resultat var på hele 86,9 prosent.Bekymret over pensjonslov“Styret ser fortsatt med bekymring på de høye pensjonsforpliktelsene og de høye kostnadene knyttet til dagens operapensjonslov.”, opplyses det videre i rapporten.Pensjonskostnadene beløp seg til 92,2 millioner kroner i 2018, mot 116,02 kroner i 2017.Det er også verdt å merke seg at balansen viser 93,79 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og lignende i 2018. Til sammenligning var tilsvarende beløp 157,38 millioner kroner i 2017.Oppdatert med sitater: - Operaen budsjetterer hvert år med et null-resultat. Derfor er det gledelig at vi leverer et positivt årsresultat, selv om vi hadde noe lavere inntekter i 2018 enn i 2017. Hovedårsaken til inntektsnedgangen i fjor var at vi spilte færre forestillinger på Hovedscenen, samt lavere sponsorinntekter. Til tross for at besøkstallene er doblet og egeninntjeningen er mer enn tredoblet siden innflyttingen i Operaen i Bjørvika, vet vi at fremtiden vil bli mer krevende. At vi over flere år ikke har fått fullt ut kompensert for lønns- og prisvekst i statsbudsjettet, kombinert med press på egne inntekter, gjør at vi trolig ser mot en strammere økonomi i 2020 som kan medføre kostnadskutt. Målet er å gjøre dette uten at det går på bekostning av det kunstneriske tilbudet, skriver administrerende direktør Geir Bergkastet til Hegnar.no

opera
Nyheter
Næringsliv