Svensk rentedom er klar

Næringsliv

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, holder reporenten uendret på minus 0,25 prosent, ifølge en melding fra Riksbanken. Det var som ventet.Riksbanken holder fortsatt fast ved at neste renteheving kommer mot slutten av 2019 eller starten av 2020."Svensk økonomi er fortsatt sterk og inflasjonen ligger på inflasjonsmålet på to prosent. Usikkerheten i verden har økt, men ny informasjon siden forrige pengepolitiske avgjørelse i april har ikke samlet sett forårsaket noen store endringer av prognosene. Med fortsatt støtte fra pengepolitikken, forventes forholdene å være gode for at inflasjonen skal være nær målet fremover. Hovedstyret har besluttet å holde reporenten uendret på minus 0,25 prosent. Prognosen for reporenten er også uendret og indikerer at renten vil bli økt igjen mot slutten av året eller tidlig neste år. Risikoen knyttet til den eksterne utviklingen kan imidlertid ha betydning for utsiktene for Sverige, som understreker viktigheten av å gå forsiktig frem i pengepolitikken", heter det i meldingen. 

Nyheter
Næringsliv