Tall fra Japan skuffer

Nøkkeltall fra Japan tikker inn.

Endelig tall for Japans industriproduksjon viste en oppgang på 2,2 prosent i mai, sammenlignet med 2,3 prosent måneden før, ifølge vår finanskalender.Det var ventet en oppgang på 2,7 prosent. På årsbasis falt Japans industriproduksjon 2,1 prosent, mot en ventet nedgang på 1,9 prosent.