Tall fra Japan skuffer

Nøkkeltall fra Japan tikker inn.

Næringsliv

Endelig tall for Japans industriproduksjon viste en oppgang på 2,2 prosent i mai, sammenlignet med 2,3 prosent måneden før, ifølge vår finanskalender.Det var ventet en oppgang på 2,7 prosent. På årsbasis falt Japans industriproduksjon 2,1 prosent, mot en ventet nedgang på 1,9 prosent.

japan
industriproduksjon
Nyheter
Næringsliv