Taper penger - Tar enormt utbytte

Eiendomsinvestoren Lars Nilsen tapte stort på sitt investeringsselskap, Lani Invest AS.

Lars Nilsen og Lani Invest kunne i 2018 glede seg over inntekter på 4,95 millioner kroner, mot 4,28 millioner kroner i 2017. Inntektsveksten var på 15,65 prosent. Til tross for inntektsvekst endte driftsresultatet i minus 4,36 millioner kroner i 2018, mot minus 4,43 millioner kroner i 2017. Fall i finansresultatFinansinntektene endte i 2018 på 26,4 millioner kroner, mot 27,94 millioner kroner i 2017. Samtidig som at finansinntektene ble lavere enn året før, var finanskostnadene høyere på 50,97 millioner kroner i 2018, mot 40,12 millioner kroner året før.Det er hovedsakelig eierandelene i BT Property Strömstad AB, MossHydro AS og Spinderiet Eiendom AS som drar finansresultatet ned. Netto finansresultat endte i minus 24,57 millioner kroner i 2018, mot minus 12,18 millioner kroner i 2017.Enormt utbytteBalansen viser totale eiendeler på 708,44 millioner kroner. Av disse er 185,61 millioner kroner i investeringer, og 90,69 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og lignende.Av investeringer på 185,61 millioner kroner er 17,38 millioner kroner i markedsbaserte aksjer. Dette er en oppgang fra 9,36 millioner kroner året før.Sum finansielle anleggsmidler var på 244,44 millioner kroner, der 226 millioner kroner er investeringer i aksjer og andeler.Nilsen tar ut utbytte på 119,2 millioner kroner, mot 12 millioner kroner året før.ResultatfallResultat før skatt endte på minus 28,94 millioner kroner i 2018, mot minus 16,61 millioner kroner i 2017.I 2018 ble årsresultatet minus 29,23 millioner kroner, mot minus 16,39 millioner kroner i 2017. Dette er nesten en halvering i resultatet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker