Tjente stort på fjorårets rekordvarme

Må tilbake til 2002 før man finner bedre driftsresultat.

Næringsliv

Den Norske Isbilen AS kunne i 2018 glede seg over inntektsvekst på 14,18 prosent.  Inntektene endte i samme år på 153 millioner kroner, mot 134 millioner kroner i 2017. Firedobling av driftsresultatI 2018 ble driftskostnadene 147,46 millioner kroner, mot 132,77 millioner kroner i 2017, en økning på 11,06 prosent. Det er hovedsakelig varekostnader og lønnskostnader som drar driftskostnadene opp. Disse endte på henholdsvis 47 millioner kroner og 56,96 millioner kroner i 2018. Til sammenligning var tilsvarende tall på 44,43 millioner kroner, og 50,23 millioner kroner i 2017.Av årsrapporten til Isbjørn Is, kommer det frem at daglig leder sitter igjen med en lønn på omtrent 1,2 millioner kroner.Driftsresultatet endte i 2018 på 5,53 millioner kroner, mot 1,26 millioner kroner i 2017, noe som er i overkant av firedobling.Minus til pluss på bunnlinjenFinansinntektene ble 123.297 kroner i 2018, mot 647.747 kroner i 2017. Til tross for lavere finansinntekter ble finanskostnadene betydelig lavere i 2018, på 353.883 kroner, mot 2,71 millioner kroner i 2017.Netto finansresultat endte da på minus 230.586 kroner i 2018, mot minus 2,06 millioner kroner i 2017. Resultat før skatt endte på 5,3 millioner kroner i 2018, mot minus 834.358 kroner i 2017.I 2018 ble resultatet etter skatt 4,15 millioner kroner, mot minus 608.777 kroner i 2017. Selskapet har ikke svart på henvendelser fra Hegnar.no

sol
Nyheter
Næringsliv