Trygve Hegnar: Fredriksen flykter ikke

Det meste som sies og skrives, er faglig slett og tøv.

Næringsliv

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 5. juli 2019.Kunsteksperter og jurister står i kø for å kritisere Nasjonalmuseet for den avtale som er inngått med Fredriksen-familien om å bygge opp en stor samling av internasjonal moderne kunst ved Nasjonalmuseet. Det meste som sies og skrives, er faglig slett og tøv.Det gjelder både snakk om verdier, avgifter, skatter og Fredriksen-familiens inntektsmuligheter ved at en kunstsamling vises i ett av 90 rom i museet.Utgangspunktet er enkelt: Nasjonalmuseet har et lite innkjøpsbudsjett (10 millioner kroner årlig), og ved lån av Fredriksen-familiens samling får museet mye for lite.Det som plager mange, er at samlingen eies av Fredriksen Art Company Ltd, med adresse i Limassol på Kypros. Men det er altså der skipsreder John Fredriksen bor. Og i kunsthallen (rommet) kunsten skal vises skal det være en plakett med teksten «Kindly provided to the New National Museum in memory of Inger Katharina Astrup Fredriksen».Det er en svært liten pris å «betale» og er vanlig praksis i museer over hele verden.Men, og det skal sies, det er snakk om utlån og ikke en gaveoverførsel.Det betyr at hvis kunstsamlingen stiger i verdi, noe som slett ikke behøver være tilfelle, så er det Fredriksen-familien (som har nok) som får gleden av dette. So what?Nasjonalmuseet, som slipper å bruke penger på dette, sparer store beløp. Er kostprisen 100 millioner, for å ta et tall, sparer museet rundt fem millioner kroner årlig (rent bortsett fra at de aldri ville hatt råd til å kjøpe).Da er det ikke så rart at Nasjonalmuseet skal stå for alt det praktiske som arkiv, transport. logistikk og utstillinger. Museet og familien skal så sammen fatte vedtak om nyanskaffelser.Det er jo familiens samling. Og avtalen løper i 10 år, i første omgang.Men så skriver Klassekampen at Fredriksen «flykter fra kunstskatt». Det er en ønsket og villet misforståelse. Bakgrunnen er at Fredriksen-familien (utlåner) har fraskrevet seg ethvert ansvar for moms og toll som kan bli aktuelle ved utlånet til museet (fornuftig gjort). Ved import og kjøp av kunst fra utlandet er det normalt moms på fem prosent, men det er ikke moms eller toll ved lån av utenlandsk kunst. Når Munchmuseet låner ut kunst til utenlandske museer, er det selvfølgelig ikke moms på den norske kunsten heller. Dette er elementært. Alt sammen står i toll- og merverdiavgiftsloven.Fredriksen flykter altså ikke fra kunstskatt. Familien låner oss (Nasjonalmuseet ) kunst som vi kan bli beriket av. Glem moms og toll.Det er selvfølgelig flott for Fredriksen-familien at Nasjonalmuseet stiller med sin ekspertise ved innkjøp og kuratorvirksomhet, men det er ikke å sammenligne med «investeringsråd» slik Klassekampen skriver på lederplass.Fredriksen-familien har fått en god avtale med Nasjonalmuseet, og det skulle bare mangle, men den store gevinsten får publikum og Nasjonalmuseet. Men kritikken og småligheten, samt uforstanden som vises når det gjelder kunst og penger i denne saken, kan nok skremme andre fra å være snille utlånere.

john fredriksen
kathrine fredriksen
cecilie fredriksen
nasjonalmuseet
Nyheter
Næringsliv
Leder