Tysk tiårsrente til nytt bunnivå

Renten på tyske tiårige statsobligasjoner faller lavere enn innskuddsrenten til den europeiske sentralbanken (ECB)

Næringsliv

Tiårige statsobligasjoner faller til nytt bunnivå på minus 0,403 prosent torsdag, til sammenligning er innskuddsrenten til den europeiske sentralbanken på minus 0,40 prosent. Blant årsaker til rentefallet er svekket tillit til verdensøkonomien, lavere inflasjonsforventninger, samt utsikter til fornyet økonomisk stimuli i eurosonen. Nyhetsbyrået Reuters påpeker at man må se tilbake til finanskrisen forrige gang de tyske rentene falt nær sentralbankrenten.Sjeføkonom Luigi Speranza i BNP Paribas sier til Financial Times torsdag at før 2019 er over venter han at ECB vil ha kuttet innskuddsrenten på to ganger ti basispunkter og annonsert gjenopptakelse av kvantitative lettelser."Som følge av nedgangen i rentene har markedsverdien på obligasjoner med negativ rente økt betydelig. Siden begynnelsen av året har markedsverdien økt med 54 prosent, til om lag 13.000 milliarder dollar. Det innebærer at rundt en fjerdedel av det globale obligasjonsmarkedet har negativ rente, skriver DNB marketsEllers i Europa har både Nederland og Frankrike negative tiårsrenter. 

makro
rente
statsobligasjoner
Nyheter
Næringsliv