Usikkerheten øker om EUs økonomiske prognoser

Handelskrig, brexit og uro i Midtøsten gjør EUs økonomiske prognoser mer usikre enn før

EU-kommisjonen la onsdag fram sin faste sommerprognose. Der spås det en økonomisk vekst i EU på 1,4 prosent i 2019 og 1,6 prosent i 2020.Dette er uendret fra vårprognosen, som ble lagt fram i mai. Men veksten er svekket sammenlignet med foregående år, og usikkerheten om tallene har økt, advarer EU-kommisjonen.Det er spesielt tre faktorer som bekymrer:

  • Handelskonflikten mellom USA og Kina har eskalert og kan trekke ut. Samtidig har usikkerheten økt om hvilken handelspolitikk USA vil føre i tida som kommer.
  • Spenningen i Midtøsten har økt. En forverring av situasjonen vil kunne føre til et hopp i oljeprisen.
  • Brexit er fortsatt ikke avklart. Faren for en kaotisk utmelding uten avtale kaster fortsatt skygge over de økonomiske utsiktene.
De økonomiske prognosene er svakest i Italia, som spås en økonomisk vekst på bare 0,1 prosent i år. På den annen side er økonomien nå i vekst i samtlige medlemsland, en trend som ventes å fortsette i 2020.I eurosonen ventes det en økonomisk vekst på 1,2 prosent i 2019 og 1,5 prosent i 2020.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker