Utbyttefest for Røkke

Millionene renner inn for fiskeren.

Næringsliv

Kjell Inge Røkkes privateide holdingselskap The Resource Group TRG innkasserte 1.086 millioner kroner på sitt 99,71 prosent eierskap i holdingsselskapet TRG Holding i fjor, fremkommer det i selskapets ferske regnskap.TRG Holding eier igjen om lag to tredjedeler i det industrielle holdingselskapet Aker. Aker har store aksjeposter i selskaper som Aker BP, Ocean Yield, Aker Solutions, Akastor og Kværner. I årsregnskapet til The Resource Group TRG fremkommer det at selskapet hadde finansinntekter på 1.229 millioner kroner. Dette er i hovedsak mottatt utbytte fra Aker. Videre opplyses det at Røkke bevilget seg et utbytte på totalt 604,6 millioner kroner i fjor. Dermed har Røkke hentet ut hele 2,9 milliarder kroner til sin personlige bankkonto de siste fem årene. Kjell Inge Røkke er en av Norges rikeste personer, og hadde i 2018 en formue på hele 40 milliarder kroner, ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste. De siste årene er det spesielt den sterke kursutviklingen i oljeselskapet Aker BP som har satt fart på formuen til Røkke. 

kjell inge røkke
trg holding
aker
Nyheter
Næringsliv