Valg av homofil samboer i menighetsråd skaper splid i baptistsamfunnet

Etter at baptistmenigheten i Bærum valgte en gift homofil kvinne som medlem i menighetsrådet, kan menigheten bli ekskludert fra Det norske baptistsamfunn.

Næringsliv

Før jul i fjor valgte menigheten i Bærum en kvinne som er gift med en annen kvinne, inn i menighetsrådet, skriver VG.Mange i kirkesamfunnet mener dette problematisk og i strid med retningslinjene og en uttalelse fra 2000 hvor man stiller seg avvisende til homofilt samliv. Under helgens landsmøte ble det vedtatt at man skal ha en langsiktig dialog for å finne en løsning for den aktuelle menigheten og hele baptistsamfunnet.Vedtaket blir derimot tolket ulikt fra de to sidene av saken.– Vi frykter at hovedstyret går inn i dialogen med et klart mål om å få Bærum baptistmenighet til å besinne seg og gjøre om sitt vedtak. Det er å så fall en samtale vi ikke ønsker velkommen, sier pastor Kent Remi Westergren i menigheten til avisen.Fra sentralt hold sier generalsekretær Terje Aadne at de går inn i dialogen med Bærum baptistmenighet med mål om komme til samlende resultat for menigheten og kirkesamfunnet.Siden valget av den homofilt gifte kvinnen i fjor, har hovedstyret i kirkesamfunnet bedt om tilbakemeldinger fra menighetene. I svarene, som ble oppsummert under landsmøtet, kom det fram at 47 av menighetene svarer de ikke kan leve med Bærum menighets praksis, mens ti menigheter er delt i synet på hva konsekvensen burde være. 13 menigheter er ikke enige med Bærum menighets valg, men ønsker ikke at menigheten skal ekskluderes. Bare to menigheter har uttrykt støtte til Bærum menighet.I 2006 ble en menighet i Oslo med et praktiserende homofilt rådsmedlem ekskludert fra baptistsamfunnet.(©NTB)

baptistsamfunnet
menighetsråd
homofile
Nyheter
Næringsliv