Viktige USA-tall overrasker

Næringsliv

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 216.000 i forrige uke, ifølge statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 214.000 personer, ifølge vår makrokalender

usa
jobless claims
Nyheter
Næringsliv