Viktige USA-tall skuffer

Boligbyggingen i USA var ned 0,9 prosent i juni på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 1.253.000 boliger.Det var på forhånd ventet et fall 0,75 prosent og en årlig takt på 1.258.000 boliger, ifølge vår makrokalender.Boligbyggingen er en av flere viktige pekepinner på BNP-vekst.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker