Wonderboy-duo fortsetter å cashe inn

2018 ble nok et sterkt år for Fredrik Halvorsen og "OJ" Winge.

Duoen Fredrik Halvorsen og Odd Johnny “OJ” Winge som startet karrieren sammen i det prestisjetunge konsulentselskapet McKinsey og senere tjente én milliard kroner hver på salget av videokonferanseselskapet Acano til Cisco i november 2015, fortsetter å cashe inn store summer. Gjennom sitt heleide selskap Illuminati As dro Odd Johnny Winge inn hele 143,4 millioner kroner i fjor, fremgår det av selskapets ferske regnskap. Etter å ha tatt ut saftige 100 millioner kroner i utbytte i 2017, rørte ikke Winge en eneste krone i fjor. Alt ble overført til egenkapitalen, som nå er bokført til 460 millioner kroner. Ifølge beregninger gjort av Kapital er Winges formue riktignok langt høyere enn dette. I fjor hadde han en formue på hele 1,3 milliarder kroner, ifølge magasinets liste over Norges 400 rikeste. I tillegg til en eierandel på 50 prosent i Winges og Halvorsens felleseide selskap Ubon Partners, hadde Winge 285.700 aksjer i Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling ved utgangen av fjoråret. For Fredrik Halvorsen ble fjoråret enda bedre. Gjennom sitt selskap Halvorsens Fabrikk As tjente han 166,6 millioner kroner. Heller ikke Halvorsen tok ut en eneste krone av selskapet sitt i fjor. Utenom eierandelen i Ubon Partners, hadde Halvorsen ved utgangen av fjoråret aksjer i Yara, Arne Fredlys tankrederi Hunter Group, samt en eierandel på 15,75 prosent i Tor Olav Trøims tørrlastsatsing 2020 Bulkers. I tillegg er duoen storeiere i Solon Eiendom gjennom Ubon Partners.Også Halvorsen hadde en formue på 1,3 milliarder kroner i 2018, ifølge Kapital. GiganteiendommerUtenom sine svært imponerende karrierer, er Winge og Halvorsen også kjent for å eie noen av landets flotteste eiendommer. I 2017 kjøpte Fredrik Halvorsen giganteiendommen Strømstangveien 1-3 på Snarøya for 158 millioner kroner. Eiendommen er på 22,8 mål og har 250 meter strandlinje. Den har egen molo med plass til fem båter og totalt er det tre eneboliger på tomten.Også Winge har funnet en attraktiv adresse. I 2016 kjøpte han strandeiendommen P.T. Mallings vei 38 på Bygdøy for 69 millioner kroner. Eiendommen er på 2,5 mål og har både sjøbod og dypvannsbrygge.Vinteren 2017 kjøpte han naboeiendommen som ligger rett bak strandeiendommen. I fjor klinket han ytterligere til, og kjøpt enda en naboeiendom. Planen er å bygge et hus på tilsammen 1.200 kvadratmeter.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker