Fresh Fitness med kraftig resultatvekst

Helomvending i egenkapitalen

Fresh Fitness AS kunne i 2018 glede seg over inntektsvekst på 9,8 prosent til 316,3 millioner kroner. Året før var inntektene på 288 millioner kroner.KostnadskuttAv driftskostnader på 218,2 millioner kroner i 2018 endte lønnskostnaden totalt på 74 millioner kroner. Til sammenligning var lønnskostnaden 79,8 millioner kroner i 2017. Lønninger i 2018 utgjorde 67 millioner kroner. Fordelt på 89 antall årsverk blir gjennomsnittslønnen grovt regnet omtrent 753.257 kroner. Året før var lønningene 72 millioner kroner, mens antall årsverk var 131. Gjennomsnittslønnen var dermed grovt regnet omtrent 549.541 kroner.Daglig leder stikker i 2018 av med omtrent 2,2 millioner kroner i ytelser. Året før var tilsvarende tall 2,4 millioner kroner.Kraftig resultatvekstDriftsresultat endte i 2018 på 98,1 millioner kroner, mot 20 millioner kroner året før. Årsresultatet mangedoblet seg til 75,6 millioner kroner i 2018, mens det endte på 12,9 millioner kroner i 2017.Ved utgangen av 2017 hadde selskapet et udekket tap på 8,4 millioner kroner. Etter et årsresultat på 75,6 millioner kroner, er nå sum opptjent egenkapital 67,3 millioner kroner.Totalbalansen er på 161,6 millioner kroner.