Gransker mulig vitenskapsjuks

Institutt for energiteknikk (IFE) har satt i gang ekstern gransking etter mistanker om vitenskapsjuks i prosjekter ved Haldenreaktoren.

Prosjektene det gjelder er sluttført for mange år siden, og situasjonen har ikke ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden.– Informasjonen vi har fått, dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby ved IFE.Haldenreaktoren ble stengt i 2018, og informasjonen er kommet fram i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.IFE betegner forholdet som et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. De har rapportert saken til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.Relevante aktører, kunder som kan være berørt, samt myndighetene, er informert.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker