Handelsbalansen mer negativ enn ventet

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 55,2 milliarder dollar i juni.På forhånd var det ventet et underskudd på 54,58 milliarder dollar, ifølge vår makrokalender. Handelsbalansen er differansen mellom et lands eksport og import av varer og tjenester.