Handelsbalansen mer negativ enn ventet

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 55,2 milliarder dollar i juni.På forhånd var det ventet et underskudd på 54,58 milliarder dollar, ifølge vår makrokalender. Handelsbalansen er differansen mellom et lands eksport og import av varer og tjenester.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også