Handelsoverskuddet faller kraftig

Handelsoverskuddet i juli 2019 var på 6,5 milliarder kroner. Det er hele 75,9 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.Eksporten falt 19,1 prosent (fra juli 2018) til 66,1 milliarder kroner.Råoljeeksporten falt 21,8 prosent fra (fra juli 2018) til 18,0 milliarder kroner.Naturgasseksporten falt 54,2 prosent fra samme periode i fjor, til 10,7 milliarder kroner. Fastlandseksporten utgjorde 36,3 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 6,0 prosent fra juli i fjor.Importen i juli steg 8,7 prosent til 59,6 milliarder kroner.Les mer hos SSB.